Algemeen Nut Beogende Instelling


De Dorothygemeenschap heeft sinds oprichting een ANBI-status (controleren). Hierdoor zijn giften aan de gemeenschap voor de gever aftrekbaar van de belasting.

Contact

Vereniging Dorothy-gemeenschap
per adres Jeannette Noëlhuis
Dantestraat 202, 1102 ZR, Amsterdam
contact@dorothygemeenschap.nl
+31 20 6998996
IBAN NL28TRIO0338918116

RSIN 858127593, KvK 70069255

Doelstelling (art. 3)

De vereniging vormt een gastvrije gemeenschap die vanuit een spiritualiteit van eenvoud een boodschap van barmhartigheid en rechtvaardigheid wil uitdragen.

Dit doel wordt onder meer bereikt door in huiselijke sfeer opvang te verlenen en ondersteuning te geven aan mensen die kwetsbaar zijn in de samenleving. Aan deze mensen wordt ruimte geboden waardoor zij een volgende stap kunnen nemen.

Bestuur (art. 7)

Het bestuur wordt gevoerd door de voorzitter (Willem van Engen), secretaris (Sofie Jansen) en penningmeester (Herman van Veelen). Bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Beleid en verantwoording

Het beleidsplan gaat dieper in op ons beleid. De vereniging is eind 2017 opgericht, sinds die tijd (en daarvoor) zijn we bezig een woning te vinden en te betrekken, zie ook ons verslag van 2018 en van 2017. Wanneer onze activiteiten ten volle gestart zijn, zullen we hier meer vertellen over wat we doen en ontvangen en uitgeven.

Wij hebben een droom van een wereld die mooier kan zijn. En dat kunnen en willen we niet alleen beginnen te leven. Doe je mee?

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, willen we je het graag laten weten.

Zijn er dingen die wij absoluut moeten weten? Zou je ons over twee jaar willen helpen met klussen, de tuin inrichten, of anders willen helpen? Of wordt je warm van onze visie, en wil je eens kletsen? mail eens of kom langs!